Tài khoản: Khách | Đăng nhập

Nội quy thư viện

Điều 12. Nội quy phòng đọc 

1. Đối với phòng đọc kho đóng

a. Viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu để đọc theo mẫu quy định (không viết bằng bút mực đỏ hoặc bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn.

b. Số lượng tài liệu mượn đọc tại phòng đọc không quá 03 cuốn / 1lần.  Chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

c. Bạn đọc có việc cần ra ngoài phải gửi tài liệu tại quầy thủ thư và nhận lại tài liệu khi vào.  

2. Đối với phòng đọc kho mở 

a. Bạn đọc tự chọn tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn môn loại, không tráo đổi vị trí tài liệu. Bạn đọc được lấy không quá 03 cuốn sách, hoặc 1 loại báo, tạp chí cho 1 lần sử dụng.

b. Đến bàn thủ thư làm thủ tục mượn đọc.

c. Đọc xong, để tài liệu vào đúng nơi quy định theo bảng chỉ dẫn, không tự cất tài liệu lên giá.

3. Đối với phòng Internet, đa phương tiện

a. Đăng ký sử dụng máy tính tại quầy dịch vụ. Đăng nhập máy tính theo hướng dẫn và phải thoát khỏi tài khoản khi sử dụng xong.

b. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không chơi game và truy cập vào các Website không lành mạnh. Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ mạng sang USB phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện. 

c. Thời gian và cước phí sử dụng theo quy định hiện hành của Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Điều 13. Nội quy phòng mượn

1. Quy định chung:

a. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng  bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn.

b. Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc và từng loại tài liệu. Hết thời hạn, nếu muốn mượn tiếp bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn và chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.    

         2. Đối với bạn đọc là học sinh, sinh viên.

a. Đầu mỗi học kỳ, cán bộ lớp đến bộ phận cho mượn giáo trình bài giảng để liên hệ làm thủ tục mượn giáo trình cho cả lớp

            b. Thời gian mượn: Giáo trình: 1 học kỳ.

c. Lệ  phí: Theo quy định hiện hành của Nhà trường.

3. Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên, giáo viên cơ hữu của Trường.

a. Số lượng tài liệu mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 5 cuốn.

b. Thời gian mượn tối đa là:

- Tài liệu tham khảo: 15 ngày (tiếng Việt), 20 ngày (tiếng nước ngoài)

- Giáo trình, bài giảng: 1 học kỳ.

4. Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên, giáo viên ký hợp đồng ngắn hạn với Nhà trường của các đơn vị.

a. Khi mượn tài liệu phải có bảo lãnh của đơn vị đang công tác.

b. Số lượng sách mượn tối đa trong cùng một thời điểm là 03 cuốn..   

c. Thời gian mượn:

- Tài liệu tham khảo: 7 ngày (tiếng Việt), 10 ngày (tiếng nước ngoài)

- Giáo trình, bài giảng: 1 học kỳ.

 Điều 14. Khen thưởng 

 Những cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên có nhiều đóng góp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát hiện những hành vi vi phạm nội quy, quy định của thư viên, tuỳ theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng khen thưởng theo quy định.          

            Điều 15. Xử lý vi phạm 

Cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên nếu vi phạm các nội quy, quy định sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường ban hành. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật sau:

- Nhắc nhở, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 1 tháng.

- Khiển trách, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 3 tháng.

- Cảnh cáo, đình chỉ quyền sử dụng thư viện 1 năm.

- Hình thức xử lý cao hơn mức cảnh cáo do Nhà trường xử lý: Hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi  việc.

- Đề nghị truy tố trước pháp luật.       

- Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại: mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực này.